Zapobieganie wilgoci w domu

Aby uniknąć powstawania zawilgocenia ścian i powstawania w konsekwencji czarnego nalotu czyli pleśni, w pierwszej kolejności trzeba zlokalizować źródło wilgoci. Często jest to problem z cieknącą wodą z dachu. W tym przypadku źródło jest łatwe do zlokalizowania i usunięcia. W przypadku występowania zawilgocenia wynikającego z podciągania wody przez fundamenty do ścian jest nieco trudniej. Powodem jest zła izolacja pozioma fundamentów. Do usuwania szkód powstałych przez pleśń możemy przystąpić dopiero po właściwym zabezpieczeniu źródła wilgoci.