Układanie płytek podłogowych

Dobierając płytki należy dostosować ich właściwości do warunków w jakich będą eksploatowane. W miejscach o dużym nasileniu ruchu stosujemy płytki o podwyższonej odporności na ścieranie, a na zewnątrz płytki mrozoodporne. Obliczając całkowitą powierzchnię przyszłej posadzki należy uwzględnić łączenia oraz płytki przycięte.