Montaż paneli podłogowych

Przystępując do układania paneli rozpoczynamy od pomiarów pomieszczenia i ustalenia kierunku, w którym będziemy je układać. Zalecane jest układane w kierunku równoległym do głównego źródła światła.