Montaż instalacji wodociągowej

Sprawdź, jak poprowadzić domową instalację wodociągową, by bez przeszkód i ograniczeń korzystać z ciepłej i zimnej wody.

Nieprzerwany dostęp do wody – ciepłej i zimnej – przez cały rok to standard, który zapewnia dobrze zaprojektowana i starannie wykonana instalacja wodociągowa. To najprościej mówiąc, układ łączący rury, armaturę i urządzenia służące do zaopatrywania danego budynku w wodę użytkową. Czy jest zdatna do spożycia, wykaże wynik badania próbki, którą obowiązkowo pobiera pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie przekazuje do analizy, której charakter i szczegółowy przebieg określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) .

Instalacja wodna w domu – rodzaje

Instalacja wodna, jeden z najważniejszych domowych systemów sanitarnych, składa się z dwóch części: wodociągowej zewnętrznej (prowadzonej na zewnątrz budynku do przyłącza wodociągowego) i wewnętrznej.
Przewody instalacji wodociągowej zewnętrznej należy ułożyć na podsypce – warstwie piasku o grubości minimum 10 cm i kącie nachylenia nie mniejszym niż 0,4% w stronę przewodu ulicznego. Instalacja powinna znaleźć się na głębokości poniżej zamarzania gruntu – w granicach od 1,6 m do 2,5 m – oraz w bezpiecznej odległości od pozostałych urządzeń oraz sieci przyłączeniowych. To znaczy: 1,5 m od położonych równolegle przewodów kanalizacyjnych i gazowych, 80 cm od kabli sieci energetycznej i 0,5 m od telekomunikacyjnej.
Przewody instalacji wewnętrznej prowadzone są zarówno po wierzchu ścian, jak i pionowych szachtach instalacyjnych, pod posadzką, czy listwami przypodłogowymi, które zapewniają swobodny dostęp do instalacji w razie awarii.

Systemy instalacyjne w instalacji wodociągowej

W domu jednorodzinnym parterowym za poprawne funkcjonowanie instalacji wodnej odpowiedzialny jest system szeregowy, gdzie przewód główny biegnąc przez punkt czerpalny, jednocześnie zasila następny.
W przypadku kondygnacji stosuje się instalację dwupionową – w systemie dwururowym, tj. trójnikowym, lub rozdzielaczowym.

•    system trójnikowy

Rury do wody (ciepłej, zimnej) prowadzone są w sposób szeregowy; od pionu odchodzi wspólny poziom, od którego odprowadzane są podejścia do poszczególnych baterii, grzejników, np. w obrębie pojedynczego wnętrza. Każde podejście połączone jest z poziomem trójnikami, od których bierze się nazwa systemu.

•    system rozdzielaczowy

Przewody główne (ciepłej, zimnej wody) zasilane są przez rozdzielacze zlokalizowane na każdym piętrze (w skrzynkach rozdzielczych), od których prowadzone są przewody zasilające poszczególne punkty poboru wody.

Rury do wody wykorzystywane w  systemie rozdzielaczowym wykonane są z miedzi, a także tworzyw sztucznych. Przewód, który łączy rozdzielacz z punktem czerpalnym, wykonany jest z pojedynczego odcinka rury i może być ułożony: pod posadzką (w rurze ochronnej tzw. peszlu), po wierzchu ścian lub w bruzdach (zabezpieczony tekturą falistą), czy pionowych szachtach instalacyjnych.

Jak układać rury wodociągowe?

1.    Uważaj na tzw. worki powietrzne, wodne

Pojawiają się w miejscach, gdzie rury zostały ułożone w sposób nieprawidłowy — posiadają ostre załamania. W rezultacie niektóre odcinki rurociągu trwale zapowietrzają się lub gromadzą nadmierną ilość wody, której niestety nie można usunąć.

2.    Zadbaj, by spadek ciśnienia w najdalej podłożonych punktach czerpalnych nie był odczuwalny

Średnice rur do wody powinny zostać dobrane w taki sposób, by zapewniały tak samo intensywny strumień wody we wszystkich domowych punktach poboru. Stąd ich pożądany przekrój powinien zostać obliczony przez fachowca, który weźmie pod uwagę między innymi wysokość ciśnienia w instalacji oraz zapotrzebowanie na wodę w każdym z domowych punktów czerpalnych. Planujesz wymienić stare rury na nowe, ale wykonane z innego materiału? Pamiętaj: muszą być identyczne pod względem średnicy wewnętrznej. To szczególnie trudne w przypadku rur z tworzyw sztucznych, których średnica różni się w zależności od klasy odporności na ciśnienie, czy przeznaczenie — do wody ciepłej, zimnej.

3.    Zadbaj o dobrą izolację cieplną rur

W przeciwnym razie straty ciepła mogą okazać się większe niż zużycie energii na podgrzanie wymaganej ilości ciepłej wody. By krążąca po rurach ciepła woda po wystygnięciu, wracała do zasobnika, konieczne jest ułożenie dodatkowych przewodów cyrkulacyjnych. Dzięki temu ciepła woda pojawi się natychmiast po odkręceniu kranu.

Instalacja wodociągowa niezbędna jest już w trakcie budowy domu, a po jej zakończeniu – do wielu codziennych czynności. Wykonana i zamontowana prawidłowo nie będzie ulegała awariom i będzie dobrze spełniała swoje zadanie – stale dostarczała odpowiednią ilość wysokiej jakości wody pod właściwym ciśnieniem w zależności od potrzeb domowników.