Jak bezpiecznie połączyć stare fundamenty z nowymi?

Adaptacja domu do nowej funkcji wymaga postawienia nowych fundamentów. Zobacz, jak prawidłowo wbudować je w starą konstrukcję. 

Rozbudowa domu w poziomie to z jednej strony najlepszy sposób na powiększenie przestrzeni mieszkalnej. 
Z drugiej – przedsięwzięcie wymagające niemniej umiejętności niż jego budowa, ponieważ wymaga wstawienia nowych elementów konstrukcji. Istnieje kilka sposobów na łączenie fundamentów — osadzenie nowych względem już istniejących, a każdy z nich ma swoje zalety i wady.

Sposób 1: budowa nowych fundamentów poniżej starych

Rozwiązanie na tyle ryzykowne, że w rzeczywistości nie warto brać go pod uwagę. Niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo uszkodzenia domu (choćby w trakcie stawiania betonowych ścian szczelinowych na styku starego budynku z nowym). Co więcej, w przypadku niewielkich placów budowy z reguły nie stosuje się żadnych nowoczesnych technologii mogących zapobiec ewentualnym usterkom. Odradzamy!

Sposób 2: budowa nowych fundamentów powyżej starych

Rozwiązanie najbezpieczniejsze, a także najłatwiejsze w realizacji. Pozwala na sprawne prace fundamentowe bez obawy o uszkodzenie domu. Polecamy!

Sposób 3: budowa nowych fundamentów na równi ze starymi

Rozwiązanie pośrednie, którego efektywność bez szkody dla konstrukcji (starej, nowej) warunkuje kilka zasad. Po pierwsze: nie wolno odsłaniać starych fundamentów na całej ich długości, jedynie odcinkami wynoszącymi do 1,5 metra. Po drugie: części domu nie można łączyć na siłę. Najlepiej, jeśli nie mają ze sobą żadnego punktu styku. Jak odizolować fundament w starym domu? Należy wykonać szczelinę dylatacyjną.

UWAGA! Chcąc rozbudować dom, jeszcze przed podjęciem wiążących decyzji i rozpoczęciem jakichkolwiek prac skonsultuj się z doświadczonym konstruktorem. Dzięki temu dowiesz się, w jaki sposób wybudować nowe fundamenty, by prace przeprowadzić zgodnie ze sztuką – sprawnie, bez obawy o stabilność całej konstrukcji, zachowując standardy bezpieczeństwa.

Rozbudowa domu to zawsze dobry pomysł, choć dosyć trudny w realizacji. Nowe fundamenty powinny z jednej strony stabilnie podtrzymywać konstrukcję, z drugiej dobrze współpracować ze starą. By uniknąć błędów i zapewnić budynkowi nienaruszalną trwałość, współpracuj z doświadczonym konstruktorem. Wspólnie wybierzcie najkorzystniejszą metodę na ulokowanie nowych fundamentów względem starych i dopilnujcie, by poszczególne etapy prac budowlanych zostały wykonane z najwyższą starannością.