Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem budowy domu?

 

Masz działkę i marzenie, by postawić na niej dom. By je zrealizować, wypełnij 7 ważnych procedur!


Na wstępie powinieneś wiedzieć, że obowiązujące prawo budowlane przewiduje dwie procedury organizacji prac budowlanych: tradycyjną — na podstawie pozwolenia na budowę i nową — ze zgłoszeniem projektu. W niniejszym artykule zajmiemy się pierwszą.

 

1.    O co powinieneś zadbać jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

Po pierwsze, zorientuj się, czy działka objęta jest planami zagospodarowania przestrzennego. Określają one, jaki budynek może zostać wybudowany na danym terenie w zależności od m.in.: liczby pięter, czy kształtu dachu. Informację uzyskasz w wydziale architektury Urzędu Gminy. Jeśli okaże się, że działka nie została objęta planami, wystąp o wydanie dokumentu zamiennego, tj. warunków zabudowy.

Po drugie, udaj się po mapkę geodezyjną. Jest niezbędna przy pracach projektowych, ale by była ważna, musi zostać zatwierdzona przez geodetę. Równocześnie, mając przy sobie dokument potwierdzający prawa do własności gruntu, zacznij składać wnioski w lokalnych przedsiębiorstwach – energetycznym, gazowym i wodno-kanalizacyjnym. To pozwoli na określenie warunków budowy przyłączy, w tym dostawę mediów. 

2.    Złóż wniosek o pozwolenie na budowę i... czekaj na zgodę

We wniosku – formularzu III/1A - wypełnionego wg urzędowego wzoru, powinien znajdować się komplet dokumentów:

•    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — formularz III/3 —,
•    projekt architektoniczno-budowlany,
•    kopia mapy geodezyjnej.

Zgoda na budowę zostanie udzielona nie wcześniej niż po 65 dniach od złożenia wniosku. Zatem, cierpliwości.

3.    Zatrudnij kierownika budowy

Minęły nieco ponad 2 miesiące. Cieszysz się zgodą na budowę, gratulacje! Nadszedł czas na wybór kierownika budowy. Wbrew pozorom, jego obowiązki nie kończą się na wydawaniu poleceń pracownikom; jest odpowiedzialny za: 

•    prawidłowy (zgodny z prawem) przebieg każdego z etapów robót budowlanych, 
•    poprawność techniczną poszczególnych prac, 
•    bezpieczeństwo osób przebywających na placu budowy.

Kierownik, który nie spełnia Twoich oczekiwań, lub budzi wątpliwości, powinien zostać zastąpiony przez osobę doświadczoną i kompetentną. Idealną sytuacją jest ta, kiedy osoba wybrana na stanowisko kierownika budowy kieruje całością prac – od początku, do końca.

4.    Złóż wniosek o rozpoczęcie prac budowalnych

Formalności przed budową domu ciąg dalszy. Wybrałeś kierownika budowy, w takim razie na 7 dni przed pojawieniem się na działce ekipy budowlanej, w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego  złóż zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót. Dokument uprawnia do kontroli jakości procesu budowlanego i weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie prac.

5.    Zainwestuj w dziennik budowy

Zakupiony dziennik dostarcz do starostwa powiatowego lub urzędu miasta, w zależności, gdzie uzyskałeś pozwolenie na budowę. Tam zostanie jednocześnie zarejestrowany i opieczętowany. Dziennik budowy prowadzi głównie kierownik, ale nie tylko. Stosowne informacje zamieszczają inne osoby upoważnione do prowadzenia prac na budowie, w tym: projektant, inspektor nadzoru budowlanego i geodeta.

6.    Zadbaj o tablicę informacyjną

Charakterystyczna żółta tablica powinna znajdować się w miejscu widocznym dla wszystkich przechodzących, czy przejeżdżających obok placu budowy. Jakie dane na niej zamieścić?

•    numer pozwolenia na budowę,
•    adres,
•    dane inwestora, wykonawcy oraz kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, projektanta,
•    numery telefonów alarmowych.

Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli 7: współpracuj na piśmie z ludźmi budującymi Twój dom

Kierownik budowy czuwa nad realizacją inwestycji, ale również samemu warto zadbać o to, by stawianie wymarzonego domu obyło się bez przykrych niespodzianek. Pamiętaj, by podpisywać umowy ze wszystkimi wykonawcami bez wyjątku. Każda z nich jest Twoim gwarantem bezpieczeństwa. W sytuacji reklamacji źle wykonanych prac budowlanych, uchroni Cię od kosztów naprawy fuszerek z własnej kieszeni.

Budowa domu to złożone przedsięwzięcie, którego rezultat zależy od dobrze zaplanowanej organizacji wszystkich etapów działań. Począwszy od formalności, do których należy się przyłożyć, by sama realizacja inwestycji przebiegała bez kłopotu.